ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก

หน้าแรก / สมาชิก / ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก/ล็อกอิน

ชื่อ - นามสกุล -   *
วัน เดือน ปีเกิด   *
เลขที่บัตรประชาชน   *
อัพโหลดบัตรประชาชน
( ถ่ายรูป หรือ สแกน มาก็ได้ครับ
ขนาดภาพไม่เกิน 2MB หากเกินระบบจะไม่บันทึกภาพ)
เพศ
ชื่อเล่น Facebook https://www.facebook.com/
คลิกดูวิธีการใส่ชื่อ Facebook ที่นี่
อีเมล์ (Email)   * เบอร์มือถือ   *
Line ID  
Username   * รหัสผ่าน   *
    ยืนยัน รหัสผ่าน   *

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้   * ต้องกรอกทุกช่อง แผนที่ใน Google
บ้านเลขที่ ถนน ซอย   *
ค้นหา

La:  Lon:
จังหวัด   *
เขต/อำเภอ   *
แขวง/ตำบล   *
รหัสไปรษณีย์   *
โทรศัพท์   *
เพื่อประโยชน์ในการรับงานสอนของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

ประวัติการศึกษา

** ข้อมูลประวัติการศึกษา จะต้องใส่ปีที่จบ หรือ ถ้ากำลังศึกษา ให้เลือกด้วย ระบบถึงจะบันทึกข้อมูล
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา GPA
บันทึกเพิ่มเติม เช่น ใบประกาศ เกียรติประวัติต่างๆ

วิชาที่ต้องการสอน

วัน/เวลาที่สอนได้
ประสบการณ์ในการสอน
ระดับที่สามารถสอนได้
วิชาที่สอนได้ * กรุณาระบุวิชาที่สอนได้ ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านวิทยาศาสตร์
เตรียมสอบตรง
INTER
สอบเทียบอินเตอร์
ด้านสังคม
ติวข้อสอบ
มหาวิทยาลัย
ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป
การบ้าน
เทคนิค, วิธีการสอน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชในการเพิ่มโอกาศการได้รับงานสอนของคุณ

สถานที่ ที่ติวเตอร์สามารถเดินทางได้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่อื่นๆ โปรดระบุ