นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
Ngantutor.com ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า "คำชี้แจง") นี้ขึ้นมาเพื่อชี้แจงขอบเขตในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันจะเกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์ www.ngantutor.com และ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บข้อมูล
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในบางส่วน คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวคุณและองค์กรของคุณ และข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ต่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น การส่ง newsletters หรือ แจ้งการสัมนา เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวของคุณและอีเมล์จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นในทุกกรณี คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลหรือการติดต่อจากทางเราได้ทุกเวลา โดยการส่งอีเมล์มาที่ tontutor1@gmail.com

Cookie คุกกี้
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะมีการเก็บคุกกี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคุณ คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บบราวเซอร์บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ผ่านมา โดยปกติคุกกี้ที่เก็บภายในเครื่องจะไม่มีการระบุตัวตน จนกระทั่งคุณได้ทำการเข้าสู่ระบบของ Ngantutor Dot Com เท่านั้น หากคุณเลือกที่จะไม่เก็บคุกกี้ คุณยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ แต่คุณ จะต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นทุกครั้งที่เข้าใช้งาน
ทุกครั้งที่เราส่งอีเมล์ถึงคุณ เราจะมีลิงค์ที่ระบุตัวตนของคุณเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับของคุณ

การเก็บข้อมูลการใช้งาน
เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เช่น หมายเลข IP, ชนิดของเว็บบราวเซอร์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำสถิติมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไป

ความปลอดภัย
Ngantutor Dot Com ให้ความสำคัญต่อการป้องกันข้อมูลจากการนำไปใช้ในทางที่ผิดจากบุคคลอื่น ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุด แต่เนื่องจากยังไม่มีระบบใดที่สามารถป้องกันได้สมบูรณ์แบบ ดังนั้น Ngantutor Dot Com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ด้วยเหตุที่นอกเหนือจากที่ทางเว็บไซต์ได้ป้องกันไว้แล้ว

ข้อมูลของคุณ
Ngantutor Dot Com ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล และคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลของลุกค้าของคุณภายใต้โฮสต์ของเราได้ โดยคุณเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้ และจะต้องบริหารจัดการด้วยตัวคุณเอง Ngantutor Dot Com ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อาจจะละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่อยู่ในข้อมูลเหล่านั้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
Ngantutor Dot Com จะไม่รับผิดชอบต่อการกำหนดข้อบังคับและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ใดๆ ที่ถูกเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องตรวจสอบข้อบังคับและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฏหมาย
Ngantutor Dot Com จะเข้าตรวจสอบข้อมูลของคุณเมื่อมีข้อสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการให้บริการ และอาจจะยินยอมให้บุคคลที่สามเข้าตรวจสอบข้อมูลของคุณเมื่อมีเหตุอันให้สงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฏหมายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเข้าตรวจสอบนั้นจะมีการการรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
Ngantutor Dot Com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล คุณจะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า คุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว

หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ตามอีเมล์ tontutor1@gmail.com


การขออนุญาตจัดทำ และ พิมพ์ซ้ำ

เว็บไซต์ งานติวเตอร์.คอม (http://www.ngantutor.com) ขอสงวนสิทธิ์ในบทความหรือภาพประกอบทั้งหมด รูปแบบเนื้อหา โครงสร้างตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฎในเว็บไซต์ Ngantutor.com นี้ ตามประมวลกฎหมายปี 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำ คัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่ออย่างใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Ngantutor.com ไม่สามารถประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มากให้ครบถ้วน สมบูรณ์ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า มักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางฝ่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ จะประกาศความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในทุกๆส่วนที่มีปรากฎบนเว็บไซต์ http://www.ngantutor.com ทั้งหมด และในบทความประกอบบนเนื้อหาของบทความนั้นๆ และถ้าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่กล่าวซ้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเนื้อหาและการนำเสนอให้กระชับ และน่าสนใจ

ในกรณีที่ต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของ เว็บไซต์ Ngantutor.com ไปใช้ กรุณาติดต่อกับ Webmaster หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ tontutor1@gmail.com